O Nama > Motori u ex izvedbi

Motori u ex izvedbi

Elektromotori u protiveksplozivnoj zaštiti

Odlikuju se visokom kvalitetom materijala, visokom IP zaštitom, ležajevima podmazanim za vek trajanja, završnim premazom otpornim na uticaje vremena i koroziju te izolacijskim sistemom visoke dielektričke čvrstoće predviđenim za rad preko frekvencijskog pretvarača.

U rudarstvu i mnogim industrijskim granama, opasnosti od eksplozije stalno su prisutne. Rizik od eksplozije uvijek postoji kada se plinovi, pare, magle ili prašine mešaju s kiseonikom iz vazduha u eksplozivni omer u blizini izvora zapaljenja tako da postoji mogućnost oslobađanja tzv. minimalne energije zapaljenja. Protiveksplozijska oprema dizajnirana je u različitim vrstama zaštite, na način da se pravilnom upotrebom može spriječiti eksplozija.

Lokalni uslovi moraju biti podijeljeni u zone opasnosti, koje definiše korisnik u saradnji s odgovarajućom institucijom, u skladu sa učestalosti i trajanju pojave opasnosti od eksplozije. Uređaji (oprema) su kategorizovani prema navedenim zonama.

Motori u ex zastiti
Motor u ex zaštiti

Elektromotori su sertifikirani prema evropskim i Hrvatskim normama HRN EN 60079-0 (Osnovni zahtjevi), HRN EN 60079-1 (Oklopna “d”), HRN EN 60079-7 (Povećana sigurnost “e”), HRN EN 60079-15 (Nepaleći uređaji za zonu 2), HRN EN 61241-0 (Zapaljiva prašina-opšti zahtevi) i HRN EN 61241-1 (Zaštita kućištem “tD“) od strane ovlaštenog tela: CESI Italija za Evuropsku zajednicu. Elektromotori u protiveksplozijskoj zaštiti upotrebljavaju se u grupama datim u tablici 4.1., kao jedna od prevencija nastanka eksplozije koja može rezultirati ozledama osoba i oštećenju imovine.