O Nama > Kočioni motori

Kočioni motori

Elektromotori sa kočnicom

Serija 3KI su istosmerne sigurnosne kočnice koje glavnu primjenu nalaze u prigradnji na elektromotore. Stoga su dimenzije kočnice prilagođene dimenzijama standardnih asinhronih elektromotora. Njihova je primena potrebna u svim pogonima gdje se traži sigurnosno kočenje prilikom dizanja i spuštanja tereta, zaustavljanja zamašnih masa i sl.

Elektromotori sa kočnicom
Motor sa kočnicom